A contaminación cruzada é un dos riscos que poden poñer en perigo a saúde dos pacientes e do persoal traballador do centro. Por iso, seguimos un protocolo estrito de limpeza e desinfección en consulta específico e xeral, co fin de eliminar calquera tipo de risco de infeccións relacionadas coa asistencia nos tratamentos.

LIMPEZA E DESINFECCIÓN DAS INSTALACIÓNS

 • Desinfección de zapatos mediante unha alfombra disposta na entrada do centro, composta dunha zona rugosa, impregnada en líquido desinfectante, onde co fregamento adhírense e quedan mergulladas as partículas, virus e bacterias; e unha zona de secado.
 • Uso de purificadores do ambiente en todo o centro para garantir un bo estado do aire.
 • Ventilación das salas de consulta grazas ao noso sistema de extracción do aire instalado en cada unha delas.
 • A nosa sala de espera e as salas de tratamento, están provistas de xel hidroalcohólico e papel refugable, para que se poida efectuar unha cómoda hixiene das mans durante a súa permanencia no centro e antes de abandonalo.
 • A percha e o soporte onde os pacientes depositan a súa roupa hixienízanse meticulosamente tras cada sesión.
 • Dispoñemos dunha repisa para que os nosos pacientes poidan deixar os seus obxectos persoais, dita repisa limparase despois de cada sesión.
 • Todos aqueles elementos que o cliente e o persoal poida tocar tales como: os pomos das portas, os interruptores de luz, chan e outros elementos que se tocan frecuentemente coas mans ou nos que se poida depositar a sucidade da rúa límpanse a diario entre paciente e paciente sempre con produtos desinfectantes, formando parte do noso protocolo de hixiene do centro.
 • Os nosos cuartos de baño, hixienizados cada día, dispoñen de dispensadores de xabón e material refugable para o secado de mans, garantindo así unha maior seguridade.

 

LIMPEZA E DESINFECCIÓN DO MATERIAL UTILIZADO

 • Utilizamos en todas as nosas salas materiais refugables dun só uso dispostos en blísteres de unidose totalmente esterilizados, como son: agullas, martelos de sete puntas, chinchetas, bolitas de titanio ou agullas semipermanentes; sempre con primeiras marcas tales como: Seirin, Sedatelec, ASP, Cloud & Dragon, NonDolens, Dongbang, etc.; e aplicamos os mellores produtos acupunturais producidos en laboratorios nacionais e internacionais.
 • Todas as agullas e material punzante utilizados durante o tratamento son depositados nun contedor de refugallos clínicos tipo III con tapa, onde unha empresa de xestión de residuos perigosos encárgase da súa recollida respectando todas as normas vixentes do Ministerio de Medio Ambiente.
 • A toalla e a saba que usamos durante o tratamento serán persoais, cambiándoas tras a sesión de cada paciente. Utilizaranse ciclos de lavado con temperaturas altas e lixivia, finalizando a desinfección cun centro de repasado, que refresca, hixieniza e elimina ata o 99,99% de virus, bacterias e xermes grazas aos seus potentes sistemas de vapor.
 • A padiola e rodetes que utilizamos límpanse minuciosamente despois de cada tratamento, para garantir a máxima hixiene en cada servizo.

Desinfección de todos os equipos utilizados durante a sesión.