Estratexia da OMS sobre a medicina tradicional 2014-2023

A estratexia da OMS sobre medicina tradicional 2014-2023 desenvolveuse en resposta á resolución da Asemblea Mundial da Saúde sobre medicina tradicional ( WHA62.13). Os obxectivos da estratexia consisten en prestar apoio aos Estados Membros a fin de que:
  • Aproveiten a contribución potencial da Medicina Tradicional Chinesa ( MTC) á saúde, o benestar e a atención de saúde centrada nas persoas.
  • Promovan a utilización segura e eficaz da MTC a través da regulamentación e a investigación, así como mediante a incorporación de produtos, profesionais e prácticas nos sistemas de saúde, segundo proceda.

Aquí o tendes para descargar:

Extratexia da OMS sobre medicina tradicional 2014-2023

Enfermidades que se poden tratar coa acupuntura segundo a OMS

O que puntualiza a Organización Mundial da Saúde acerca da Acupuntura

Cada vez son máis os estudos e investigacións científicas que avalan os beneficios da Medicina Chinesa en diversas enfermidades.

En 1979, dada a crecente popularidade da acupuntura e o interese dalgúns países para introducir os tratamentos propios da Medicina Chinesa no seu sistema nacional público de saúde, a OMS (Organización Mundial da Saúde) elaborou unhas directrices sobre a seguridade da acupuntura e a súa efectividade. De feito, a OMS incluíu a Medicina Chinesa na actualización da Clasificación Internacional de Enfermidades ( ICD-11), publicando un documento coas enfermidades que, pola súa evolución e efectividade, eran recomendadas para tratarse con acupuntura.

Enfermidades respiratorias
Enfermidades gastrointestinais
Enfermidades neurolóxicas
Enfermidades oculares
Enfermidades da boca
Enfermidades músculo esqueléticas
Enfermidades da pel