¿En que consiste a acupuntura?
¿Quen se pode beneficiar dos tratamentos de medicina tradicional chinesa?
¿Causa dor a inserción das agullas?
¿Cal é a sensación tras a inserción das agullas?
¿E se teño fobia ás agullas?
¿Pódome contaxiar algunha enfermidade a través das agullas?
¿É perigosa a acupuntura se tomo sintrom?
¿Cantas agullas adóitanse colocar nunha sesión?
¿E se teño mobilidade reducida?
¿En que consiste a primeira consulta?
O que non hai que esperar
Medicina Occidental vs Medicina Oriental
¿Cando empezarei a notar a melloría?
¿Que se pode esperar dun primeiro tratamento?
¿É posible que me senta mal despois da primeira sesión?
¿Ten efectos secundarios?
¿Teño que deixar os fármacos?
¿Cantas sesións necesitarei?
¿Canto duran as sesións?
¿Con que frecuencia?
¿Que pasa se se interrompe o tratamento?
¿Será definitivo?
¿Crea dependencia?
¿Por que dúas persoas coa mesma enfermidade son tratadas de forma distinta?
¿Como debo acudir?