Fátima Riveiro
Especialista na Medicina Tradicional Chinesa

“Cada persoa é diferente, cada tratamento tamén”

  • Técnico Superior de Anatomía Patolóxica e Citoloxía
  • Título de Estudos Superiores na Medicina Tradicional Chinesa (catro cursos académicos), cunha dobre titulación. Por unha parte a que emite a Fundación Europea de MTC na colaboración cas Universidades da Medicina Chinesa de Beijing e Yunnan e por outra, a expedida como título propio pola Universidade Europea do Atlántico.
  • Stage WFCMS (World Federation of Chinese Medicine Societies – Federación Mundial de Asociacións da Medicina Chinesa):

Ciclo de estudos de especialización e prácticas clínicas no hospital HU GUO SI (护国寺中医医院), unha das institucións públicas máis antigas da MTC; e no hospital Anmo (北京按摩医院), ambos situados en Beijing e dotados con doutores de renome aos que acoden pacientes de todo o país e onde se realizan diversos estudos científicos publicados nas bases de datos de gran rigor internacional.

  • Acupuntura e Técnicas Afíns expedido pola Universidade de Ciencias Médicas de Camagüey (Cuba).

Estancia en Cuba, no Centro Natural e Tradicional de Camagüey, pertencente ao hospital universitario Manuel Ascunce Domenech onde, da man do Dr. Guillermo Ferrer e do seu excelente equipo médico, especialiceime en láserpuntura, acupuntura e todas a suas técnicas afins nunha gran variedade de disciplinas: Medicina Interna, Ortopedia e Traumatoloxía, Gastroenteroloxía, Dermatoloxía, Xinecobstetricia, etc.

“Continúo en constante formación profesional especializada para garantir e ofrecer un servizo da maior calidade posible”